Η Cosmos Sport επιδιώκει να στηρίζει σταθερά κάθε ουσιαστική προσπάθεια που στοχεύει στην ανάδειξη και ανάπτυξη του αθλητισμού.
Το πρόγραμμα χορηγικών δράσεων της Cosmos Sport, έχει μελετηθεί και δομηθεί με ιδιαίτερη προσοχή και πολύ αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης, έτσι ώστε να παρέχει πραγματική βοήθεια σε φορείς που προσφέρουν αξιόλογο έργο, σε όλη τη χώρα.

Αίτηση Χορηγίας